Visites aanvragen

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u een huisbezoek aanvragen.

Aan een verzoek daartoe kan alleen worden voldaan bij medisch dringende redenen.

Realiseert u zich dat er in de praktijk betere onderzoek - en behandelingsmogelijkheden zijn.

Probeert u dan ook als het even kan op afspraak naar de praktijk te komen.