praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Op dinsdagmiddag is de praktijk gesloten vanaf 12.00 uur.

Voor dringende zorgvragen kunt u terecht bij de waarnemend huisarts welke staat vermeld op het antwoordapparaat.

 

Afspraken

Er is uitsluitend spreekuur op afspraak. Dit geldt tevens voor de praktijkondersteuners en de assistentes.

Van 08.00 tot 12.00 uur kunt u bellen voor een afspraak.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het consult,

dit is om een adequate inschatting te kunnen maken en rekening te houden met de tijdsplanning.

Wanneer u zelf denkt langer dan 10 minuten voor een consult nodig te hebben, meld dit dan aan de assistente.

 

Als u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk om op tijd af te bellen (zo nodig via de spoedlijn).

 

Huisbezoek

Wanneer u lichamelijk niet in staat bent om op het spreekuur te komen, kunt u bij de assistente een huisbezoek aanvragen.

Zij bespreekt dit vervolgens met de huisarts. Voor huisbezoeken graag voor 10:00 uur bellen.

Realiseert u zich dat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn.

Probeert u dan ook als het even kan op afspraak naar de praktijk te komen.

 

Spoedgevallen

Is er sprake van een levensbedreigende situatie, bel dan eerst 112. Heeft u zeer dringend een arts nodig: bel ons spoednummer: 0546 836 060

 

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u inspreken op de receptenlijn: 0546 836 061

 

Download hier onze patientenfolder.