Coronavirus

Blijf thuis:

Bij 1 of meer van deze klachten: 

*verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademhalen, koorts (38 graden of hoger)

Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten meer heeft.

U hoeft de huisarts niet te bellen.

 

Bel uw huisarts of huisartsenpost:

*als u steeds zieker wordt.

*de ademhaling sneller of moeilijker wordt.

*u steeds meer in de war raakt.

*bij meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)

 

Ga niet naar de huisartspraktijk toe bij corona gerelateerde klachten, maar neem telefonisch contact op!

Voordat u telefonisch contact opneemt met de huisarts verzoeken we u voor informatie over corona te kijken op 

www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

of

www.rivm.nl